Du er her

Sven Åge Ribe

Under forretningskjennetegnet Ribe Rettshjelp yter advokat Sven Åge Ribe rettsråd og sivil sakførsel i Oslo og omegn.

Sven Åge Ribe er født i 1965, ble ferdig utdannet som jurist ved årskiftet 1988/1989, og har praktisert som advokat siden 1995.

KARRIERE

  • Februar 1989 - august 1993: Juridisk saksbehandler i skatteetaten.
  • September 1993 - desember 1995: Advokatfullmektig og senere advokat i advokatfirmaet Danielsen & Co.
  • Januar 1996 - desember 2002: Eget advokatkontor, senere leder av eget advokatkontor (Ribe advokatfelleskap).
  • Januar 2003 - september 2008: Deltaker i advokatfelleskapet Advonor.
  • Oktober 2008 - nå: Driver advokatvirksomhet på Rosenholm Campus (Kolbotn).
  • Oktober 2014 - flg: Har også kontor og besøksadresse i Operakvartereret (Bjørvika).